Teraz Rower!
Z roku na rok rośnie liczba rowerzystów w naszym kraju.  Z tego powodu nasze stowarzyszenie chce rozpocząć ogólnopolską akcję „TERAZ ROWER!”, której  celem jest propagowanie roweru jako ekologicznego środka transportu, zachęcenie społeczeństwa do prowadzenia aktywnego trybu życia, promowanie turystyki rowerowej oraz motywowanie  do tworzenia nowych inicjatyw rowerowych.

To jedyna taka akcja! Podchodzimy do problemu wieloaspektowo. Nasze działania skierowane są zarówno do rowerzystów, jak i kierowców i przedsiębiorców. Akcja ma wpłynąć na lepsze traktowanie rowerzystów przez kierowców oraz odpowiednie  przystosowanie miejsc pracy i punktów usługowych dla rowerzystów. Ma również pomóc  zerwać ze stereotypem, że rower to środek komunikacji dla tych, których nie stać na samochód.

 

 GŁÓWNE CELE AKCJI:

propagowanie ekologicznego środka transportu jakim jest rower;

zachęcanie do prowadzenia aktywnego trybu życia;

promowanie turystyki rowerowej;

zachęcenie do tworzenia nowych inicjatyw rowerowych;

zwrócenie uwagi na zagrożenia ze strony kierowców.

logoTR